Hva er En Helse?

Jeg har imange år arbeidet med tema omkring mattrygghet, helse, miljø og internasjonal handel. På siden finner du kilder og delvis stoff til nedlasting. Dette området kan med et bredt begrep kalles En Helse, eller One Health. Det er skrevet mye om dette, og et godt eklempel er en artikkel i Norsk Legetidsskrift . Jeg prøver å bidra med å gi dette et norsk innhold innenfor den profesjon jeg er stolt av å tilhøre - Veterinæren. Se mere om de fagpolitiske sidene av dette under side om veterinærprofesjonen.

 • Jorda Rundt på to dager

  Boka (Landbruksforlaget 1999) beskriver det økologiske perspektivet på handel, mattrygghet og dyrehelse.

 • Matvarekvalitet, dyrehelse og internasjonal handel

  Rapport basert på en ekspertgruppe nedsatt av den norske veterinærforening. Rapporten ble utgitt som vedlegg til Norsk veterinærtidsskrift i juni 1996. Dette var en eksplosiv tid, der zoonoser var sterkt i fokus på grunn av erkjennelsen av at prioner fra BSE-kyr hadde hoppa over til mennesker. Sammendraget finner du lenger ned på denne sida.

 • Coronavirus

  Covid-19 er vel (H-2021) på vei til å bli en sesongforkjølelse, men vi kommer til å streve med den i flere år først.
  Det er mye å si om Coronavirus og hvordan smitten er håndtert i forskjellige land.
  Jeg har arbeidet en del med de zoonotiske aspektene ved coronavirus og andre virus, samt bakterier. Det store spørsmålet for oss veterinærer er hvordan dette påvirker hvordan vi tenker om framtida husdyrhold.

Vi visste vel hva som kom??

Det er over 20 år siden jeg og flere varslet risiko for slike sjukdommer. Boka "Jorda Rundt på To Dager" (1999) ble ikke en bestselger, men er fremdeles dessverre svært aktuell.

Jeg ble påmint denne boka i et intervju i Universitetsavisa (NTNU) våren 2020: Snakket for døve ører.

Hva betyr dyrehold for utvikling av nye virus og epidemier

Jorda Rundt på to Dager

Bok publisert i 1999 om økologi, smittespredning og bioproduksjon - dessverre alt for aktuell i dag.

Sammendrag av DNV-rapporten fra 1996

Denne rapporten ble skrevet av en ekspertgruppe nedsatt av Den norske veterinærforening i forbindelse med den intense debatten om utvidelse av EØS-avtalen i perioden 1995-1998. Rapporten kom i mai 96.