DNV-rapporten

Eystein Skjerve, Hallstein Grønstøl, Espen Rimstad,

Olav Sandvik og Anton Skulberg

Matvarekvalitet, dyrehelse og internasjonal handel;

Risiko forbundet med en økt import av levende dyr, kjøtt og andre dyreprodukter fra EØS-området og andre land

EN RAPPORT UTARBEIDET AV ET UTVALG NEDSATT AV DEN NORSKE VETERINÆRFORENING

Oslo, mai 1996

Denne rapporten hadde en trang fødsel atter at Ekspedisjonssjef Gudbrand Bakken og hans kolleger i Landbruksdepartementet blokkerte en konsekvensutredning av den såkalte Utvidelse av EØS-avtalen (den såkalte Veterinæravtalen). Det var flere husdyrorganisasjoner som da tok kontakt med Den norske veterinærforening (DNV). DNV tok ballen og nedsatte et svært fagsterkt utvalg, der blant annet tidligere Veterinærdirektør (og rektor ved veterinærhøgskolen og direktør ved Veterinærinstituttet) og tidligere rektor Hallstein Grønstøl var med. I tillegg var den tidligere direktør i Matforsk Anton Skulberg og nåværende professor i virologi Espen Rimstad med. Jeg hadde oppgaven som sekretær og skrev det meste av rapporten.

Rapporten ble publisert midt i en panikkartet situasjon like etter at det ble klart at kugalskap (BSE) smitta over til mennesker i Storbritannia. Fokuset på infeksjoner og særlig zoonoser var stort. Situasjonen minner litt om våren 2020 der alle plutselig skjønner infeksjonstallet (R) som må være under 1 for å kontrollere Coronaviruset. i 1996 var fokus på kugalskap og Salmonella. Fokus var tilstede og "alle" skjønte alvoret i vår argumentasjon. 

Rapporten ble et hovedgrunnlag for debatten i Stortinget den den såkalte "Veterinæravtalen" ble banka gjennom i Stortinget i 1998. Nesten alle saksframlegg i denne debatten referter til rapporten, og Landbruksdepartementets egne (om jeg må si det - skuffende svake) vurderinger ble knapt nevnt. Jeg kjenner ikke til noe eksempel der en så opphetet samfunnsdebatt ble styrt av en rapport utgitt av en fagforening, i en sak som nesten utløste regjeringskrise. Ingen journalist eller historiker har vist interesse for dette. 

Rapporten kom også med forslag som ble fulgt opp av husdyrnæringa, som da tok ansvaret for norsk husdyrhelse når staten i hovedsak abdiserte.

Når Veterinæravtalen var vedtatt skle livet videre uten at en tenkte på infeksjonene og problemene kobla til en globalisert biologisk verden.

Jeg er spent på om vi greier å lære mere av 2020-pandemien! 

Rapportens sammendrag finner du her.

En god omtale av Veterinæravtalen av Ivar Hellesnes finner du her