Relevante publikasjoner på området

Eystein Skjerve, publikasjoner relatert til mattrygghet, matsikkerhet, dyrehelse og internasjonal handel.

 1. Fossum, K., Grønstøl, H., Kapperud, G., Schaller, G., Skjerve, E., 1996. Salmonellainfeksjoner hos dyr og mennesker. Norsk Veterinærtidsskrift108, 639-645.
 2. Hellesnes, I., Skjerve, E., 1997. Matsmitte, EØS og WTO. In: Norges Kvinne og Familieforbund, N.N.D.N.V. (Ed.), Trygg mat - eit hefte om handel med mat. Norges Kvinne og Familieforbund, Norges Naturvernforbund, Den Norske Veterinærforening, Oslo, 8-12.
 3. Hellesnes, I., Skjerve, E., 2011. Kommentar til Rapport #9 i Europautredningen: Frode Veggeland: Norges forhold til EU på mat- og landsbruksfeltet.  Nei til EU, Oslo, 3 s.
 4. Kapperud, G., Skjerve, E., 1993. Forebygging av Campylobacter-infeksjon. Norsk Veterinærtidsskrift105, 856-858.
 5. Kapperud, G., Skjerve, E., Bean, N.H., Ostroff, S.M., Lassen, J., 1992. Risk factors for sporadic Campylobacter infections: results of a case-control study in southeastern Norway. Journal of clinical microbiology30, 3117-3121.
 6. Kapperud, G., Skjerve, E., Vik, L., Hauge, K., Lysaker, A., Aalmen, I., Ostroff, S.M., Potter, M., 1993. Epidemiological investigation of risk factors for campylobacter colonization in Norwegian broiler flocks. Epidemiology and infection111, 245-255.
 7. Lystad, A., Kapperud, G., Lassen, J., Skjerve, E., Fossum, K., 1997. Statens næringsmiddeltilsyn. Helsemessige konsekvenser av en mulig utvidelse av EØS-avtalens vedlegg I.  Statens næringsmiddeltilsyn, Oslo.
 8. Nesbakken, T., Skjerve, E., 1996. Interruption of microbial cycles in farm animals from farm to table. Meat Science43, S47-S57.
 9. Skjerve, 1995. Epidemiology of meat-borne zoonoses in Norway. In: Stöhr, G. (Ed.), WHO Consultancy Meeting. WHO, Kiel.
 10. Skjerve, E., 1992. Fra asken til ilden. Forum, 25-30.
 11. Skjerve, E., 1993. EØS og næringsmidler. In: Eckhoff, T. (Ed.), EØS-avtalen. Virkninger for Norge. Nei til EU, Oslo, 35-36.
 12. Skjerve, E., 1994. Billigere mat, men til hvilken pris ? In: Skjerve, E., Landsverk, K., Flaat, J. (Eds.), Fri flyt av smitte og medisiner. Veterinærer mot EU, Oslo, Norway, 68.
 13. Skjerve, E., 1994. Dyrehelse, dyrevern og næringsmidler. In: Bjørnøy, H., Brostigen, T., Moe, C., Nordlund, E., Thonstad, T. (Eds.), Norge og EU. Virkninger av medlemsskap i Den europeiske union. Nei til EU, Oslo, 161-166.
 14. Skjerve, E., 1994. Fri flyt av sjukdomsbakterier og medisiner. In: Skjerve, E., Landsverk, K., Flaat, J. (Eds.), Fri flyt av smitte og medisiner. Veterinærer mot EU, Oslo, Norway, 90-99.
 15. Skjerve, E., 1994. Husdyr, matvarer og miljø. In: Skjerve, E., Landsverk, K., Flaat, J. (Eds.), Fri flyt av smitte og medisiner. Veterinærer mot EU, Oslo, Norway, 2-8.
 16. Skjerve, E., 1994. Mat, helse og ernæringspolitikk. In: Skjerve, E., Landsverk, K., Flaat, J. (Eds.), Fri flyt av smitte og medisiner. Veterinærer mot EU, Oslo, Norway, 86-89.
 17. Skjerve, E., 1994. Meat production and the environment. Outlook on Agriculture23, 115-122.
 18. Skjerve, E., 1994. Næringsmiddelbårne sjukdommers epidemiologi. Introduksjon. Norsk Veterinærtidsskrift106, 880-889.
 19. Skjerve, E., 1995. Endring i mønsteret av næringsmiddelbårne sjukdommer. Norsk Epidemiologi5, 55-58.
 20. Skjerve, E., 1998. Dangerous trade. New Scientist158, April 4: 56.
 21. Skjerve, E., 1999. Ecological effect of importing Taenia saginata in beef from a high prevalence area to Norway. Journal of Food Protection62, 1320-1325.
 22. Skjerve, E. (Ed.), 1999. Jorda rundt på to dager. Mikrobielle turister på avveie. Landbruksforlaget Oslo.
 23. Skjerve, E., 1999. Kan naturen styres? Biologiske systemer og uforutsigbarhet. In: Hellesnes, I. (Ed.), Hefte fra "Trygg mat"-kampanjen: Trygg mat eller "Biologiens globalisering" Et hefte om EØS og WTO og konsekvenser for maten vår., Oslo, 22-29.
 24. Skjerve, E., 1999. Possible increase of human Taenia saginata infections through import of beef to Norway from a high prevalence area. Journal of Food Protection62, 1314-1319.
 25. Skjerve, E., Ewald, S., Skovgaard, N., 1991. Meat production and the environment. In: Smulders, F. (Ed.), The European meat industry in the 1990's. Audet Tijdschriften, Nijmegen, 57-89.
 26. Skjerve, E., Grønstøl, H., Rimstad, E., Sandvik, O., Skulberg, A., 1996. Matvarekvalitet, dyrehelse og internasjonal handel. Norsk veterinærtidsskrift108, 6B, 219 s.
 27. Skjerve, E., Johnson, J.L., 1991. Safe food - industrial leadership. Food Microbiology8, 79-80.
 28. Skjerve, E., Landsverk, K., Flaat, J., 1994. Fri flyt av smitte og medisiner.  Veterinærer mot EU, Oslo, Norway, 110 s.
 29. Skjerve, E., Prieto, M., 1999. Flexible strategies. In: Smulders, F.M. (Ed.), Veterinary aspects of meat production, processing and inspection; An update of recent developments in Europe. ECCEAMST, Utrecht, 169-193.
 30. Skjerve, E., Wasteson, Y., 1996. Ecological consequences of spreading of pathogens and genes through an increasing trade in foods. In:  Sandlund, O.T., Schei, P.J., Viken, Å. (Eds.), Norway/UN conference on alien species, Trondheim, 141-144.
 31. Skjerve, E., Wasteson, Y., 1996. Spreading pests and invasives through trade on agricultural products. Conference on Alien Species., Trondheim, 141-144.
 32. Skjerve, E., Wasteson, Y., 1999. The situation from Norway's point of view ecological and health consequences of spreading of pathogenes and genes through an increasing trade in foods. Acta Vet Scand Suppl91, 33-39.
 33. Skjerve, E., Wasteson, Y., 1999. Spreading pests and invasives through trade on agricultural products. In: Sandlund, O.T., Schei, P.J., Viken, Å. (Eds.), Conference on Alien Species. Kluwer Academic Publishers, Trondheim, 259-267.
 34. Tharaldsen, J., Skjerve, E., Smith, E., Lindheim, D., 1992. Oksetinten (Cysticercus bovis) på frammarsj ? Norsk Veterinærtidsskrift104, 15-22.
 35. Tungesvik, S., Hellesnes, I., E., S., Lang-Ree, R., 1998. Trygg mat krever grenser for sjukdom og smitte. In: Seierstad, D. (Ed.), Nei til EUs skriftserie, Nr. 1. Nei til EU, Oslo, xx.