DNV og Foreningen for veterinær samfunnsmedisin

DNV har sin særforening for Veterinær samfunnsmedisin (FVS). Den virker på meg litt kjedelig, og har ikke tatt opp viktige debatter som har med vår profesjon og profesjonsrolle å gjøre. Det er kanskje ingen tilfeldighet at heimesida er så dårlig oppdatert.

FVS kan være en viktig særforening for DNV.  I tråd med mine argumenter m.a. i boka om Veterinærprofesjonen er det nettopp i dette området at vår samfunnsrolle beskrives. Jo vi ER dyredoktorer og integrert som støttespillere i husdyrholdet, men vi trenger noe mere.  

Hvor er diskusjonen om Mattilsynet, Vitenskapskomiteen, faglighet og veterinærens rolle her?