Villsvina kommer

Risikovurderingen om villsvin fra VKM ble publisert i juni 2018. Dette ble en av de mest fokuserte VKM-rapportene i historien.  Det har blitt mye debatt om dette, som også viser interessekonfliktene mellom landbruk, jegerinteresser og andre. Husdyrnæringa har også gitt et bidrag via en rapport fra Agri Analyse. Artsdatabanken har foretatt en oppsummering av villsvinets økologiske effekter.

Mediedekning

Klipp fra Forskning.noABC nyheterNettavisenNRK hedmark Oppland

Også omtalt gjentatte ganger i radio og TV.

Video med Karl Andreas Grøntvedt VI

Det er ikke lagt inn noen video