Video fra MatPrat seminar 28.5.20

https://www.facebook.com/MatPrat/videos/303658193961557/

Corona: Mye informasjon

Det er en overdådighet av informasjon om virus, Korona og pandemiekspertene spretter opp som paddehatter. Hvor har de vært i mellomtiden? Du kan lese i "Jorda Rundt på to dager" om hva som er hoveddrivkreftene bak zoonotiske infeksjoner- eller du kan se en del svært informative artikler og videoer laget av professor Georg Kapperud: Hva skjer når dyr smitter mennesker? på NMBU's sider eller på Forskning.no.

Vi vet hva som bør gjøres

Måten vi driver matproduksjon, handel og helsevesenet danner tilsammen premissene for hvordan zoonotiske virus og andre infeksjoner oppfører seg i befolkninger. Håndtering av slike infeksjoner er ikke bare helsevesen og hygiene, men også en hel pakke med en fornuftig håndtering av helse og hygiene, matproduksjon og handel.

Det er dette vi som har arbeidet med En Helse har sett og argumentert for lenge. Det var lenge veterinærer som hadde ansvaret for å bringe forhold omkring dyrehold, zoonoser og smitte inn i helsevesenet gjennom samarbeid i kommunene mellom helsevesenet og de kommunale næringsmiddeltilsynene. Dessverre ble dette samarbeidet brutt ved etablering av Mattilsynet i 2004.

Som jeg argumenterer for i bok Veterinærens deprofesjonalisering hadde vi i Norge et En Helse - basert system fram til dette. Vi må igjen se på hvordan vi egentlig organsierer et En Helse-basert system, og jeg er overbevist om at veterinærer (og andre) i større grad bør inn i denne diskusjonen. Vi har lagt til rette for en verden med spredning av infeksjoner fra dyr til mennesker og spredning via reising, handel med husdyr og matvarer og kanskje aller verst en omfattende legal og illegal handel med eksotiske dyr. Vi har bedt om problemer og nå har vi jammen fått det!

Paradokser

Det er også en del paradokser ved håndtering av infeksjoner. Et eksempel er poliovirus. Dette viruset som nesten er utrydda var opprinnelig en svært vanlig barnesjukdom med lav dødelighet. På grunn av bedret hygiene gikk smittsomheten ned, noe som medførte at alder for sjuke gikk opp. Dette er vanlig også ved vaksine mot barnesjukdommer. For polio medførte dette at det gikk fra å være en endemisk sjukdom (alltid tilstede) til en epidemisk sjukdom med regelmessige utbrudd.  Det aller verste utbruddet artet seg som en vestlig "pandemi" tidlig på 1950-tallet der mange ungdommer og unge voksne fikk alvorlig sjukdom med lammelser og død. Disse var altså ikke immune og epidemien gikk som en bølge over vestlige land med god hygiene og et fungerende helsevesen. De som har passert 70 år husker den skrekken som lå i samfunnet under polioutbruddet. Heldigvis var vaksinen på plass før neste epidemi! Snakk med noen som husker denne perioden!

Kom polioviruset også fra dyr?  Dette vet en ikke sikkert, men en vet at aper kan infiseres og få sjukdommen. Sannsynligvis har vi en artshopping fra svært gammel tid når det gjelder polio.

Mange sjukdommer som i dag bare rammer mennesker har en opprinnelse fra virus som ligner mye på dyrevirus. Ett eksempel er meslingevirus, som tilhører en virusgruppe som utviklet seg fra kvegpestvirus. Kvegpest var en nå utryddet svært alvorlig sjukdom hos storfe. En gang for 800-1400 år siden kom virus over til mennesker og har siden sirkulert som årsak til en epidemisk barnesjukdom.