Oppdatering, også med litt Coronarelatert stoff

25. okt, 2021

Noen oppdateringer på siden

Jeg har oppdatert litt på siden, blant annet omtale av en del nytt stoff under Veterinærprofesjonen, samt litt mer under Corona-fanen.
Ca. 45.000 treff på denne sida er ikke så verst!!

31. mar, 2020

Nye og harde tider

Det er tøffe tider for verden. I 2020 har vi fått et nytt begrep som styrer alle land i verden: Corona. Det er dessverre en varslet katastrofe, og det har ikke manglet på advarsler. Du kan finne en del om dette stoffet under En Helse, der blant annet boka "Jorda Rundt på To Dager" tar opp dette temaet.

2. okt, 2018

Jeg fikk sjanse til å snakke om skrantesjuke (og en del annet) i intervju med Olav Høgetveit på NRK2 2.10.2018 Link: https://tv.nrk.no/program/KMTE30001116/undring-og-mangfald

 • Skrantesjuke - CWD

  Så langt har det gått bra med håndtering av skrantesjuke i Nordfjella. Jeg har laget denne siden for å komme med mine betraktninger om denne alvorlige dyresjukdommen og håndtering av den.

 • Profesjonen

  Et hovedtema for meg de siste åra har vært å se på utviklingen av veterinærprofesjonen som den har endret seg i de siste 25 år. Resultatet foreligger i form av boka "Veterinærens deprofesjonalisering; Fra viktig yrkesutøver til lydig brikke.

 • En Helse, Corona

  At smittestoff som Koronavirus hopper fra dyr til mennesker - og omvendt er ikke nytt.
  Jeg har i mange år arbeidet med faglige tema relatert det vi i dag gjerne kaller EN Helse: Det biologiske området - mat - mattrygghet - matsikkerhet - infeksjonssjukdommer hos mennesker og dyr - økologiske konsekvenser. En del av dette feltet er koblet til spørsmål om internasjonal handel og avtaler som EØS-avtalen og WTO-avtalen.

Publikasjoner og vitenskapelig aktivitet

Denne sida er en inngangsport til en del av min faglige og fagpolitiske aktivitet.

Jeg har vært ansatt ved Norges veterinærhøgskole (nå NMBU Veterinærhøgskolen) siden 1983, nå som professor i veterinær samfunnsmedisin. Se min side her

Jeg har etter hvert en omfattende forskning med tilhørende publikasjonsliste. De som er interesserte kan evt se på disse: PubMed, Cristin eller Scholar Google. Har du tilgang, kan du også se på ResearchGate